#Stopalfoc en ruta

#Stopalfoc en ruta

Exposició Itinerant "Stop al foc"

 

Resultats campanya 2019

1. Dossier

2. Memòria de resultats

3.Taula resum centres educatius

 

1.Per què aquesta acció de comunicació/sensibilització?

Conscienciar a la ciutadania de la importància de reduir les situacions de risc d'incendi forestal és fonamental. Per a açò utilitzem instruments d'intervenció social que com la informació, la formació i la comunicació, faciliten la seua participació i implicació activa en la solució del problema, apel·lant a la seua responsabilitat.

L'incendi forestal és un dels agents perturbadores dels ecosistemes forestals que més intensos i significatius perjudicis ecològics, socials i econòmics origina en el nostre territori. Combatre'ls implica tot un conjunt d'accions coordinades que van des de l'adequació de la superfície forestal i la gestió de la biomassa, fins a una correcta organització i coordinació dels mitjans que les diferents administracions incorporen a aquesta lluita.

No obstant açò, sent açò molt important, ho és encara més l'assoliment d'una autèntica conscienciació de la població en relació a aquest problema. No hi ha dubte que la solució a un problema, entre les causes del qual aquesta la relació que les persones estableixen amb l'entorn mateix, pansa per una necessària participació i implicació d'una ciutadania informada.

Per açò, des de la Direcció general de Prevenció d'Incendis Forestals venim desplegant una intensa labor de foment de la conscienciació ciutadana a través del desenvolupament de campanyes de comunicació, taules de concertació post-incendi, xarrades informatives en les interfícies urbà-forestal i agrícola-forestal, edició de materials divulgatius, etc.

 

2. Objectiu de l'acció

Reforçar la campanya de comunicació iniciada en 2017, i amb continuïtat en 2018, "Stop al Foc: La teua actitud pot marcar la diferència", en aquells llocs  on el seu abast és més limitat (municipis d'interior de marcat caràcter forestal, centres educatius…).

L'exposició itinerant, "Stop al foc en ruta" mostra la problemàtica dels incendis forestals, centrant els seus missatges en com prevenir activament els focs provocats per activitats humanes. En ella es presta especial atenció a la problemàtica de l'ús tradicional del foc com a eina de control de la vegetació en el sector agrícola.

 

3. A qui es dirigeix?

Hi ha diversos públics destinataris per a aquesta campanya:

  • Població dels municipis de caràcter forestal i municipis amb una interfície agrari forestal potent.
  • Població escolar: També és una exposició perfectament adaptada per a la seua difusió entre la població escolar dels centres docents de la Comunitat Valenciana.
  • Visitants dels centres d'interpretació dels parcs naturals/espais naturals protegits de caràcter forestal o agroforestal.


L'exposició es va a oferir a tots els municipis de la Comunitat Valenciana que tinguen interès en la mateixa, especialment, aquells on es produeix un major nombre d'incendis forestals o on el risc de produir-se és major.

Se'ls ofereix la possibilitat de sol·licitar-la per a la seua difusió al públic en general en els mesos d'estiu i a partir del mes setembre per a la seua difusió en centres educatius, coincidint amb l'inici del curs escolar (encara que també podria realitzar-se en aquests centres fins a la finalització de les classes a la fi de juny).

 

4. Contingut/característiques de l'exposició.

 

L'exposició estructura en una sèrie de panells (12) consecutius que aborden la següent temàtica:

1. EL BOSC MEDITERRANI, RIQUESA I PAISATGE, Què ens dóna la muntanya?. La riquesa de la muntanya mediterrània. Descobrir la seua biodiversitat: varietat d'animals i plantes que acull, principals aprofitaments….

2. ARRIBA L'INCENDI.PER QUÈ ARRIBA L'INCENDI?.  Nº d'incendis (distribució). Causes dels incendis forestals; riscos que influeixen en la generació del foc…

3. LES PETJADES DE L'INCENDI. L'incendi crema la vida, deteriora l'aigua, sòl i clima. Conseqüències dels incendis forestals…;

4. QUÈ PODEM FER?. Estratègia enfront dels incendis forestals: Que es fa, Qui ho fa…

5. I DESPRÉS D'UN INCENDI QUÈ?: Obres de restauració hidrològica-forestal, regeneració natural de la muntanya, reforestació (sembra, repoblació, etc.), participació ciutadana…

6. ACTITUDS I COMPORTAMENTS SOBRE els quals CAL ACTUAR: Tradicions arrelades (ús agrícola del foc); negligències (burilles, fogueres, cristalls, brosses…); consells per a evitar un incendi forestal..

L'exposició consta de 12 panells de 200x100 cm i altres elements expositius (FOTOCALL, maletí d'investigació de causes, etc…). És interactiva amb diferents elements que proposen al visitant la seua participació activa.

Ocupa un espai d'uns 80 m2 (pot adaptar-se a llocs més reduïts).

Estarà assistida i dinamitzada per monitors especialitzats pertanyents al programa de voluntariat forestal de la Direcció general de Prevenció d'Incendis Forestals.

Descarrega la Guia didàctica ací