Campanyes interfície urbana-forestal per a urbanitzacions

Campanyes interfície urbana-forestal per a urbanitzacions

La campanya té com a objecte involucrar a la població resident en la Interfície Urbana Forestal portant-los cap a un canvi de mentalitat on siguen realistes amb el seu entorn i s'impliquen/comprometen activament.

Aquesta campanya està enfocada a la sensibilització i conscienciació de la població resident en aquestes zones sobre com prevenir el risc d'incendi forestal, a través de la comunicació, educació, formació, participació i mediació dels actors socials implicats.

La campanya es dirigeix fonamentalment a la població que habita, bé com a primera o segona residència, en habitatges i urbanitzacions sobre o limítrofes amb zones forestals, a més de la població rural i de manera específica als residents en aquelles urbanitzacions catalogades com de molt alt risc d'incendis. Sense oblidar-nos de l'ampli col·lectiu de població estrangera que resideix o que eventualment passa les seues vacances en aquest tipus d'habitatges.
Les fases d'aquesta campanya són:


1. Determinació de les àrees urbanitzades de major risc.

  • Estudi de risc i problemàtica per municipi.
  • Suggeriments de Diputacions.
  • Implicació d'Ajuntaments/Urbanitzacions.

2. Reedició de materials divulgatius.

3. Realització de sessions informatives.

La campanya es materialitza a través a celebració de tallers (sessions informatiu-divulgatives, a manera de xarrades-col·loqui-debat), al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana. A aquestes sessions es convocarà, prioritàriament, a les urbanitzacions de major risc d'incendi existents en el nostre territori, a més d'aquelles que siguen més sensibles bé per ubicació, orografia, habitants, etc.

 

 

CAMPANYES REALITZADES

2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punxar sobre el plànol per veure detalls de les xerrades per comarca

Ponència campanya 2017

Ponència campanya 2018

Ponència campanya 2019

 

Informe final campanya 2017

Informe final campanya 2018

Informe final campanya 2019

Informe final campanya 2021

Taula resum 2017

Taula resum 2018

Taula resum 2019

Taula resum 2021

 

Material sobre interficie urbà forestal a la web:

 

  • Manual d'Enginyeria: