Organismes

Portals

Publicacions

La conscienciació i l'educació són bases de la prevenció d'incendis forestals. És molt important conéixer les normes, complir-les i respectar-les.

Per això, és fonamental difondre entre tots els usuaris de la forest, una sèrie de consells, recomanacions i informació sobre que es pot i que no es pot fer en el medi forestal, i com fer-lo per a reduir el risc d'incendis forestals.

Amb l'objectiu de transmetre tota aquesta informació, en aquest apartat es posa a la disposició del públic en general una sèrie documents divulgatius i manuals tècnics relacionats amb la prevenció d'incendis forestals en diversos àmbits.