Prevenció d'incendis forestales i sensibilització

Prevenció d'incendis forestales i sensibilització

 • Persones físiques o jurídiques (promotor de l'actuació):
  • Declaració responsable per a l'execusió d'actuacions de silvicultura preventiva sobre la vegestació forestal, sempre que estiguen previstes en un pla de prevenció d'incendis forestals vigent (art. 62.2, Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana) (+info).
  • Declaració responsable per a l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o a distància menor o igual a 100 metres de terreny forestal (Decret 91/2023) (+Info).
  • Declaració responsable per a l'ús del foc destinat a l'eliminació de residus agrícoles i crema de marges de cultiu en terrenys forestals i zona d'influència forestal (+Info). SUSPESES LES CREMES DE RESIDUS AGRÍCOLES I MARGES DE CULTIU des del 15 d'abril de 2024 fins al 15 d'octubre de 2024, tots dos inclusivament, o fins a nova resolució. Declaració responsable per a l'ús del foc destinat a l'eliminació de residus agrícoles i crema de marges de cultiu en terrenys forestals i zona d'influència forestal.

 • Entitats locals:
  • Lliurament per part dels municipis als quals corresponga de la cartografia que identifica i delimita cartogràficament qualsevol urbanització, nucli de població, edificació o instal·lació susceptible de patir risc d'incendi forestal per estar situades en terrenys forestals o en zona d'influència forestal (+Info)
  • Emplaçament per a la celebració de festes locals o d'arrelada tradició cultural que puguen usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 100 metres de terreny forestal i declaració responsable de realització d'un esdeveniment en un emplaçament inscrit en el registre (+Info).
  • Informe d'actuacions realitzades en matèria de prevenció d'incendis forestals recollides en el Pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) (art. 62.2 Llei 3/1993, forestal) (+Info).
    
 • Persones físiques o jurídiques:
 • Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana.
 • Sol·licitud d'informació i certificacions al Registre de Terrenys Forestals Incendiats de la Comunitat Valenciana (+Info).
   
 • Persones físiques:
 • Programa de voluntariat forestal:
  • Sol·licitud de participació en el programa de voluntariat forestal (+Info).
    
 • Sancions:
 • Procediment Sancionador en matèria de Prevenció d'Incendis Forestals:
  • Al.legacions o aportació documental (+Info).