Organismes

Portals

Servei d'Ajudes per a la Prevenció d'Incendis Forestals

Servei d'Ajudes per a la Prevenció d'Incendis Forestals

Competències del Servei:

  • Gestió de polítiques d'informació i conscienciació ciutadana en matèria de prevenció d'incendis.
  • Desenvolupament d'alternatives a l'ús cultural del foc en zones de risc.
  • Regulació dels aprofitaments i usos forestals amb finalitats de prevenció de incendis en el marc de la sostenibilitat forestal conforme a la seua normativa específica.
  • Foment de la participació ciutadana.
  • Gestió de les línies de subvenció.
  • Convenis de col·laboració amb les associacions i el voluntariat.
  • Polítiques de prevenció i mesures cautelars en l'ús públic i recreatiu de els muntanyes.  Funcions orientades a la formació i sensibilització ciutadana de els diferents sectors, campanyes institucionals d'educació ambiental i cursos de formació.