Organismes

Portals

Ajudes i subvencions

 

2024 Convocades les ajudes de:
  • Concessió, amb caràcter provisional, d’una subvenció directa als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el Pla local de prevenció d’incendis forestals aprovat per a l’execució del Fons estratègic municipal de prevenció d’incendis i gestió forestal durant l’any 2024. Enllaç a la Resolució.

 

  • Subvencions destinades al control de la vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals en l’exercici 2024. Enllaç a la Resolució.

 

  • Subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2024. Enllaç a la Resolució.

 

2023 Convocades les ajudes de:
  • Subvencions destinades al control de la vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals en l'exercici 2023. Enllaç a la Resolució.
    • 16.08.2023. Publicada la Resolució amb els beneficiaris de les ajudes destinades al control de la vegetació natural mitjançant l’aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana (PASTPIF) en l’exercici 2023. Enllaç a la Resolució.

 

  • Subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2023. Enllaç a la Resolució.
    • 12.07.2023. Publicada la Resolució amb els beneficiaris de les ajudes destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2023. Enllaç a la Resolució.