Portals sobre Incendis Forestals

Portals sobre Incendis Forestals

La Wilfire07 està afavorida per l'Estratègia Internacional de les Nacions Unides per a Reducció de Desastres (UNISDR), l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) i la Comissió Europea i organitzada pel Ministeri de Medi ambient d'Espanya i la Junta d'Andalusia.

The Bureau of Land Management states that it is their mission to sustain the health, diversity and productivity of the public lands for the use and enjoyment of present and future generations. (La missió de la Bureau of Land Management és mantenir la salut, diversitat i productivitat de les terres públiques dels Estats Units per a l'ús i gaudi de les generacions presents i futures).

FireTools software is a suite of four integrated modules designed to meet the record keeping and reporting needs of most fire departments. (El programari FireTools és un conjunt de quatre mòduls integrats dissenyats per a complir amb les necessitats de manteniment de registres i informes de la majoria dels departaments de bombers).

Pàgina oficial de la Universitat de Montana.

Permet l'accés a diferents fonts sobre incendis forestals. Proporciona l'Estat del Temps diari: observacions de satèl·lit, mapes sinòptics i models de predicció i temperatures.

As páginas Internet abaixo elas estão em ordem alfabética e devem apenas ser consideradas como indicações dos diferentes grupos e objetivos hoje associados à problemática das queimadas e incêndios florestais. (Les pàgines d'Internet següents estan en ordre alfabètic i només han de considerar-se com a indicacions dels diferents grups i objectius que avui s'associen a la problemàtica de les cremes i dels incendis forestals).

The U.S. Fish and Wildlife Service (FWS) has been using and managing fire safely and cost-effectively since the 1930's, leading to lands being in healthier ecological condition overall, with lower risk of catastrophic fire. This long-term, balanced approach to fire management benefits both people and wildlife. (El Servei de Pesca i Vida Silvestre dels Estats Units, FWS per les seues sigles en anglès, ha estat usant i manejant el foc de manera segura i rendible des dels anys 30, portant al fet que les terres estiguen en condicions ecològiques més saludables, amb menor risc d'incendi catastròfic. Aquest enfocament a llarg termini i equilibrat de la gestió d'incendis beneficia tant a les persones com a la vida silvestre).