Portals amb documentació tècnica, eines de software, recerca, etc

Portals amb documentació tècnica, eines de software, recerca, etc

Portal dissenyat per als professionals dels incendis forestals que necessiten accés a les últimes versions del software, documentació tècnica i documents, desenrotllats pel Systems for Environmental Management and the USDA Forest Service, USDI National Park Service, USDI Bureau of Land Management for use by federal, state, i Agències locals de Maneig del Foc, als Estats Units. En esta pàgina es troben enllaços a les pàgines del principal software de simulació de comportament d'incendis, models de combustible, etc (BEHAVE, FARSITE...) . La pàgina, en anglés, ha sigut desenrotllada conjuntament per Systems for Environmental Management, Missoula, MT and the Fire Sciences Laboratory of the Rocky Mountain Research Station, USDA Forest Service, Missoula, MT

Pàgina creada per a la gent que viu en àrees de risc potencial d'incendis forestals als Estats Units. La pàgina conté descripcions de la interfície descrita, riscos existents, així com consells, treballs, etc., per a disminuir el nivell de risc en la zona habitada.

S'oferix una ferramenta informàtica, MODIPÉ, que ajuda a la presa de decisions per a oasificar, és a dir per a restaurar territoris desertizados per erosió hídrica.

Ferramentes selvícoles per a la gestió forestal sostenible a Galícia, en este llibre es presenten les ferramentes selvícoles disponibles en l'actualitat per a la gestió sostenible de les masses de les principals espècies forestals de Galícia.

Forex és una empresa de formació i edició de llibres i revistes relacionades amb els incendis forestals que desenrotlla el seu treball des d'abril del 99, en tota Espanya, entre altres publicacions té "incendios forestales" revista independent dels professionals de l'extinció d'incendis forestals.