Jornades

Jornades


 

Aquestes jornades formen part d'una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i pretenen donar a conéixer les polítiques desenvolupades per les diferents administracions quant a la gestió forestal i la prevenció d'incendis.

És fonamental el paper dels municipis en aquestes sessions de treball: aporten el seu punt de vista i experiències, sent aquest el fil conductor de les jornades. Les empreses privades també tenen cabuda, ja que aporten la seua visió de la gestió del nostre entorn forestal i en particular sobre la prevenció d'incendis forestals.

Dirigides principalment a personal tècnic, aquestes jornades pretenen ser un punt de trobada i d'intercanvi d'informació entre l'administració pública i la realitat municipal, afegint altres sensibilitats com per exemple l'empresarial.

 

13/12/2022 Serra (Valencia)


 

Programa jornada a Serra (Valencia)

 

15/12/2022 Castelló de la Plana (Castelló)


 

Programa Castelló de la Plana 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Octubre 2022. Jornades d'educació ambiental a la Universitat Jaume I.


Els passats dies 29 i 30 de setembre, i l'1 d'octubre de 2022 es va dur a terme la sisena edició de les jornades d'educació ambiental, sota el lema Actuar des de l'esperança, impulsades per la Generalitat Valenciana i pel Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Universitat Jaume I (UJI).


 

El servei de Conciliació d'Usos i Sensibilització per a la Prevenció d'Incendis Forestals va estar representat en la fira d'entitats.

Es van repartir tríptics informatius sobre les labors bàsiques que té encomanades la Direcció General de prevenció d'incendis forestals.

 

 

4/12/2018 3.er Trobada del Voluntariat Ambiental i Associacions de defensa del Medi Ambient.

Vídeo Voluntariat Forestal

Vídeo Jornades 2018

Presentacions:

 

5/12/2017 2a Trobada de Voluntariat Ambiental i Associacions de defensa del Medi Ambient.

La 2a Trobada del voluntariat  ambiental és una iniciativa de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a afavorir un espai de diàleg directe entre l'Administració i les associacions de voluntariat ambiental.

L'objectiu fonamental és avançar en la constitució de la Xarxa de Voluntariat en una jornada participativa. En ella s'informarà sobre les ajudes convocades i s'oferirà la possibilitat a les associacions perquè donen visibilitat als seus projectes i plantegen els seus dubtes. Durant la jornada es donarà cabuda a diverses associacions que aportaran la seua experiència.

   Vídeo resumeixen (mp4  9Mb)

Presentacions i exposicions

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18/12/2017 Organització de la 1a jornada per a les PIMES i empreses agroforestals valencianes

Aquesta "1a Jornada per a PIMES i empreses agroforestals valencianes" és una iniciativa per a afavorir tant el desenvolupament econòmic com empresarial de les empreses del sector agroforestal a nivell valencià de manera sinèrgica i col·laborativa.

En aquesta jornada hi ha 4 objectius bàsics que són:

1. Promoure el Desenvolupament Sostenible de les activitats econòmiques.

2. Promoure l'equilibri en les relacions socials empresa-treballadors-administració-ciutadania.

3. Promoure un desenvolupament viable des del punt de vista tècnic, social i econòmic amb projectes que afavorisquen el territori.

4. Establir vies de col·laboració entre les activitats participants.

1a Circular (pdf)