Mesa de Coordinació de Treballs Forestals

Mesa de Coordinació de Treballs Forestals

 

La Direcció general de Prevenció d'Incendis Forestals constitueix la Mesa de Coordinació de Treballs Forestals Autonòmica, amb l'objectiu d'establir estratègies d'actuació conjunta en el mitjà forestal de les diferents entitats i administracions públiques, amb la finalitat de realitzar una política de conservació del mitjà coherent i participativa, optimitzant els recursos destinats a la mateixa.

Aquesta Mesa de Coordinació compta amb representants de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de la Direcció general de Prevenció d'Incendis Forestals i de la Direcció general de Mitjà Natural i d'Avaluació Ambiental i de les seues Direccions territorials, de la Direcció general de l'Agència de Seguretat i Respostes a les Emergències, de Presidència de la Generalitat, de les tres Diputacions Provincials, de l'empresa pública Imelsa i, finalment, els Consorcis de Bombers d'Alacant, Castelló i València.

Dos són les propostes aportades per la Direcció general de Prevenció d'Incendis Forestals a aquest Fòrum de Coordinació:

a) L'establiment d'un protocol d'actuació en el mitjà forestal i de coordinació de les brigades forestals, mitjançant l'adopció de criteris tècnics i ambientals que definisquen els treballs forestals a realitzar, la seua localització i la seua execució de forma coordinada. L'objectiu del mateix és la integració de les diferents actuacions a realitzar en la planificació territorial d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals que té aprovada la Generalitat, per a aconseguir la màxima eficàcia i una vinculació directa amb la gestió del mitjà natural.

 

 

b) L'elaboració d'un pla de sensibilització per a les zones d'Interfície Urbana-Forestal. Aquest Pla centra els seus esforços en la intervenció social a través de la comunicació, l'educació, la formació, la participació i fins i tot la mediació, impulsant la implicació de la societat en la conservació del mitjà, considerant-se una eina molt útil per a conscienciar del risc, en cas d'incendis forestals, a les persones que resideixen en les urbanitzacions, amb l'objectiu de contribuir a reduir la vulnerabilitat de les mateixes.