Dades d'incendis

Els incendis forestals són una de les majors amenaces per a les nostres muntanyes i terrenys forestals i suposen, en algunes ocasions, un greu risc de dany i pèrdua de béns materials i vides humanes.

L'estadística d'incendis forestals és una eina fonamental per a analitzar la seua evolució i les característiques, detectar necessitats i planificar actuacions, i permet comparar amb els registres històrics.

La Conselleria de Justícia i Interior és l'encarregada de recopilar la informació estadística dels incendis forestals que afecten la Comunitat Valenciana, i que s'entrega de forma periòdica a l'Àrea de Defensa contra Incendis Forestals (ADCIF) del Ministeri competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, que és el responsable de coordinar, homogeneïtzar, mantindre, elaborar i publicar l'Estadística Forestal espanyola, junt amb els altres òrgans competents de l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes (article 28 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests). (Més informació ací).

El Servei de Prevenció d'Incendis Forestals és el departament encarregat de recopilar, elaborar i processar aquesta informació estadística per a remetre-la al Ministeri.

Les dades provisionals de cada incendi s'arrepleguen de forma immediata per les centrals de comunicacions provincials de prevenció incendis (CPIF), amb les dades facilitades pels tècnics i els agents mediambientals que intervenen en l'emergència. Aquests últims elaboren posteriorment el comunicat d'incendi forestal, d'acord amb el model aprovat pel Ministeri, que està normalitzat per a tot Espanya.

Paral·lelament, s'inicia un procés d'investigació de les causes de l'incendi a través del Grup Operatiu d'Investigació d'Incendis Forestals (GOIIF), constituït per agents mediambientals especialitzats en investigació d'incendis forestals, que col·laboren activament amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i la Fiscalia. Aquest procés d'investigació pot dilatar-se en el temps, per la qual cosa saber amb certesa la causa d'un incendi pot portar algun temps i, fins i tot, no arribar-se a conéixer.

El butlletí Espurna es va iniciar com un document informatiu mensual que recopilava la informació estadística que periòdicament es remetia al Ministeri, sobre els informes provisionals d'incendis forestals. A poc a poc es van millorar amb la introducció de dades complementàries a aquests, com ara resums meteorològics, actualització normativa, grans incendis, etc., i es proporcionava una visió general, que permetera mantindre informats els distints departaments de l'administració, relacionats amb incendis forestals.

Les dades que es reflecteixen en cada un dels butlletins Espurna es corresponen amb les dades PROVISIONALS d'incendis per a la data en què es va redactar el dit butlletí. Per tant, s'adverteix que aquestes dades no són definitives. Tenen caràcter PROVISIONAL.