Organismes

Portals

Estratègia Mosaic

Estratègia Mosaic

 

 

L'ESTRATÈGIA MOSAIC fa referència a les línies de treball que estan duent a terme la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals durant els últims anys, l'objectiu dels quals és la minoració dels efectes dels incendis forestals sobre l'ecosistema i la societat, a través de la gestió integral sostenible del territori forestal.

L'Estratègia Mosaic es basa en quatre pilars bàsics interrelacionats:

  • Planificació
  • Prevenció
  • Gestió
  • Innovació