Sancions

Sancions

Sancions per infraccions LLEUS.

Les infraccions lleus seran sancionades amb prevenció o multa de 60 fins a 600 euros. 

No obstant això el que es disposa en aquest apartat, l'incompliment de l'obligació de l'ús de la màscara només pot sancionar-se, com a màxim, amb multa de 100 euros.

Sancions per infraccions GREUS.

Les infraccions greus podran ser sancionades alternativament o acumulativament amb:

  • Multa de 601 a 30.000 euros i acumulativament fins a 300.000 euros. 
  • Suspensió o prohibició de l'activitat per un període màxim de sis mesos. 
  • Clausura del local o establiment per un període màxim de sis mesos. 
  • Inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de sis mesos. 

Sancions per infraccions MOLT GREUS.

Les infraccions molt greus podran ser sancionades alternativament o acumulativament amb:

  • Multa de 30.001 a 60.000 euros i acumulativament fins a 600.000 euros.
  • Clausura del local o establiment per un període màxim de tres anys i acumulativament fins a 10 anys. 
  • La suspensió o prohibició de l'activitat fins a tres anys i acumulativament fins a 10 anys. 
  • Inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats recreatives, fins a tres anys i acumulativament fins a 10 anys.