Novetats

Autorització Fires i instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. Novembre 2022. 

Donat l'important nombre de consultes que els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana han efectuat a la Direcció General d'Interior sobre la instal·lació de Fires de nadal i d'instal·lacions...

Llista provisional d'admesos i exclosos per a la prova avaluadora del personal del Servei Específic d'Admissió

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2022, de la Direcció General d'Interior, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos per a la prova avaluadora del personal del Servei Específic...

Publicació dels llistats provisionals de sol·licitants admesos, denegats i desistits d'ajudes preparació oposicions justícia (Acord 7/9/22).

ACORD DE 7 DE SETEMBRE DE 2022 DE LA COMISSIÓ AVALUADORA La Comissió Avaluadora, una vegada revisada la documentació obligatòria presentada per les persones aspirants després de la publicació dels...

Ajudes preparació d'oposicions justícia

Publicació de l'acord de la Comissió Avaluadora de 13/7/22  i  llistes provisionals de baremació. S'ha publicat l'Acord de la Comissió Avaluadora de 13 de juliol de 2022, en el qual s'ha acordat...

Ajudes preparació oposicions justícia.

La Conselleria de Justícia Interior i Administració Pública ha publicat nova convocatòria d'ajudes per a la preparació d'oposicions de les proves selectives per a l'accés a la Carrera Judicial i...