Organismes

Portals

TAXES

TAXES

 • Accés al pagament telemàtic genèric (+Info).

 • 9672 - Taxa per expedició de certificacions de fulls de serveis per part del registre de personal.
  • Accés al procediment (+Info).
  • Confecció en línia y descàrrega del model (+Info).
 • 9841 - Taxa per proves selectives.
  • Model de tramitació exclusiva i íntegra telemàtica, consulte el procediment corresponent (+Info).
  • Instruccions per a l'ompliment del model (+Info).

 • 9812 - Taxa per còpia de documents i instruments judicials.
  • Confecció en línia y descàrrega del model (+Info).
 • 9857 - Preu públic perícies forenses reclamacions extrajudicials vehicles de motor.
  • Confecció en línia y descàrrega del model (+Info).

 • 9846 - Taxa per serveis relacionats amb fundacions
  • Accés al procediment (+Info).
  • Confecció en línia y descàrrega del model (+Info).
 • 9848 - Taxa per serveis relacionats amb col·legis professionals o consells valencians de col·legis professionals.
  • Accés al procediment (+Info).
  • Confecció en línia y descàrrega del model (+Info).

 • 9813 - Taxa per obtenció certificació acreditativa servei admissió.
  • Confecció en línia y descàrrega del model (+Info).
 • 9814 - Taxa per presentació prova avaluadora servei admissió.
  • Accés al procediment (+Info).
  • Confecció en línia y descàrrega del model (+Info).
 • 9818 - Taxa per la inscripció/renovació en el registre d'organismes de certificació administrativa (OCA).
  • Accés al procediment (+Info).
  • Confecció en línia y descàrrega del model (+Info).