Organismes

Portals

Atenció a les persones interessades

Atenció a les persones interessades

Per a cada expedient sancionador es nomena un/a instructor/a i un/a secretari/ària. Pot posar-se en contacte amb qualsevol d'ells/es, per telèfon, per a això haurà de cridar al número de telèfon d'informació de la Generalitat (012), i sol·licitar que el passen amb el/la secretari/ària del procediment que consta en l'acord d'iniciació, indicant la província i el número d'expedient sancionador.