Organismes

Portals

Tramitació telemàtica disponible

Tramitació telemàtica disponible

 1. Tràmit general del pagament voluntari
  • Descripció: Pagament voluntari de sancions en matèria de COVID-19 després de la recepció de l'acord d'iniciació.
  • Objecte: fer, per part del presumpte responsable, el pagament voluntari de la sanció, en aquells procediments sancionadors que es tramiten en matèria de COVID-19, abans de dictar-se resolució i posant fi al procediment.
  • Sol·licitants: Les persones físiques o jurídiques que, tenint la condició d'interessades en l'expedient sancionador, hi hagen sigut assenyalades com a presumptes responsables, o els seus representants.
 1. Tràmit de presentació d'al·legacions i/o aportació de documentació
  • Descripció: presentació d'al·legacions i/o aportació de documents a l'expedient, a iniciativa de l'interessat o a sol·licitud de l'Administració.
  • Objecte: Facilitar l'aportació documental via telemàtica.
  • Sol·licitants: Les persones físiques o jurídiques, o els seus representants, en el procediment sancionador.