Preguntes freqüents

Com puc saber qui és l'instructor del meu expedient?

En l'últim apartat de l'acord d'iniciació es nomena l'instructor i el secretari de l'expedient.

Puc realitzar els tràmits presencialment?

Sí, en qualsevol oficina de registre oficial. En aquests moments, i mentre dure la situació actual de la pandèmia per COVID-19, és necessari sol·licitar cita prèvia.

Si vull beneficiar-me de la deducció del 40% de l'import de la sanció, ¿què hi he de fer?

Una vegada rebut l'acord d'iniciació i abans de dictar-se la resolució de l'expedient sancionador, haurà de fer l'abonament voluntari de la sanció, presencialment en una entitat bancària, mitjançant l'imprés Model 085,  generat per l'Administració, que s'acompanya a aquest acord o bé telemàticament, en el portal Web de la Generalitat, gva.es (vegeu apartat de tràmits telemàtics)

Si el pagament és presencial en una entitat bancària, ¿què hi he de fer després?

Remetre una còpia del Model 085, generat per l'Administració, a l'adreça que consta en el punt segon de l'acord d'iniciació o bé, electrònicament, en el portal web de la Generalitat, gva.es, utilitzant el tràmit previst per a aportar documentació (vegeu apartat de tràmits telemàtics).

¿He d'adjuntar el reconeixement voluntari de responsabilitat al justificant de pagament?

No és necessari, perquè d'acord amb l'apartat 2 de l'art. 12 del Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, l'abonament voluntari de la sanció abans de dictar-se resolució en l'expedient sancionador, suposarà el reconeixement de la responsabilitat en la comissió dels fets.

La carta de pagament, adjunta a l'acord d'iniciació, ¿té en compte les reduccions de les sancions?

Sí, perquè en el Model 085,  generat per l'Administració, que se li remet al denunciat ja ve calculada i aplicada la reducció del 40% de l'import de la sanció.

Si desitge presentar al·legacions, com he de fer-ho?

Ha de dirigir-les a l'instructor, indicant el número de referència de l'expedient. Ho pot fer a l'adreça que consta en l'acord d'iniciació o bé, electrònicament, presentant la documentació en el portal web: gva.es (vegeu apartat de tramitació telemàtica).

¿Quins efectes té presentar al·legacions?

Que, de moment, no es dictarà resolució que pose fi al procediment, i caldrà esperar a rebre la proposta de resolució, en la qual ens indicaran si han sigut estimades o no les al·legacions.

¿Què succeeix si no presente al·legacions a l'acord d'iniciació, però tampoc no realitze el pagament voluntari?

L'acord d'iniciació, tal com s'hi indica, passa automàticament a tindre la consideració de proposta de resolució, de manera que el tràmit següent serà dictar la resolució que posarà fi al procediment.

Si presente al·legacions, ¿puc beneficiar-me de les reduccions del 40% de la sanció?

Sí, sempre que l'abonament de la sanció es produïsca abans de dictar-se la resolució

Puc fraccionar el pagament?

Es podrà sol·licitar el fraccionament una vegada s'haja dictat una resolució sancionadora que pose fi al procediment, però no és possible en el cas de pagament voluntari abans d'aquesta resolució. 

¿Quin és el termini per a pagar amb les reduccions del 40%?

Des del moment en què es rep l'acord d'iniciació fins el dia en què es dicte la resolució que pose fi al procediment.

Quina és la data d'inici del termini de caducitat de l'expedient?

El termini de caducitat s'inicia a partir de la data de l'acord d'iniciació.

El termini per a realitzar el pagament voluntari anticipat, amb la reducció de la sanció, ¿inclou també el retorn del rebut de pagament en aqueix mateix termini?

No. El termini només és per a realitzar el pagament, encara que es recomana enviar la documentació com més prompte millor, per a poder finalitzar l'expedient degudament.

Com puc consultar l'estat del procediment del meu expedient?

Pot cridar al telèfon d'informació de la Generalitat 012, i indicar la província i el número d'expedient sancionador i sol·licitar que el passen amb el secretari del procediment.