Novetats

Ves enrere Publicada la llista definitiva dels ajuntaments beneficiats amb el fons estratègic municipal

Publicada la llista definitiva dels ajuntaments beneficiats amb el fons estratègic municipal

Dels 419 ajuntaments beneficiaris, 416 tenen previst fer inversions en prevenció d’incendis forestals, i 3 municipis faran mesures de gestió forestal sostenible.

Aquesta resolució té per objecte concedir, de manera definitiva, una subvenció directa als ajuntaments que figuren en l’annex II aquesta resolució per a l’execució de les actuacions que preveu la planificació de prevenció d’incendis forestals i els instruments tècnics de gestió forestal aprovats per aquesta Conselleria, per una quantia total de deu milions d’euros (10.000.000 d’euros). 

De 464 ajuntaments amb PLPIF aprovat a 1 de març de 2023, acceptaren l’ajuda 434 ajuntaments. Dels quals s’ha pogut comprovar que compleixen amb tots els requisits per ser beneficiaris del Fons 419 minicipis (111 de la província d'Alcant, 124 de la província de Castelló i 184 de la província de València).

Dels 419 ajuntaments beneficiaris, 416 tenen previst fer inversions en prevenció d’incendis forestals, i 3 municipis faran mesures de gestió forestal sostenible.