#STOPALFOC

#STOPALFOC

Consulta si la teua parcel·la es troba en la Zona d'Influència Forestal

En el següent enllaç pot consultar si la seua parcel·la està dins de la Zona d'Influència Forestal de 500 (ZIF):

https://prevencionincendiosgva.es/ConsultaZIF500

Només cal introduir les dades de la parcel·la (municipi, número de polígon i número de parcel·la) o la referència cadastral.

També es pot accedir a través de la pàgina principal del SIGIF (no és necessari contrasenya) i punxar en el botó "Consulta ZIF".


 

 

Actualització 15 d'abril de 2024 

SUSPESES LES CREMES DE RESIDUS AGRÍCOLES I MARGES DE CULTIU

En terrenys forestals i en la zona d'influència forestal (ZIF: 500 m de distància al terreny forestal).

Des del 15 d'abril de 2024  i fins al 15 d'octubre de 2024, tots dos inclusivament, o fins a nova resolució.

Més informació:

Regulació de l'ús del foc.

Novetats

S’amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles mitjançant ús del foc

S’ha publicat al DOGV d’hui la Resolució de 30 de maig de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’amplia de manera...

Publicada la llista definitiva dels ajuntaments beneficiats amb el fons estratègic municipal

Dels 419 ajuntaments beneficiaris, 416 tenen previst fer inversions en prevenció d’incendis forestals, i 3 municipis faran mesures de gestió forestal sostenible. Al DOGV de 17 de maig de 2023, es...

Nova modificació del període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús del foc

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la consellera d’Agricultura,...