#STOPALFOC

#STOPALFOC

Consulta si la teua parcel·la es troba en la Zona d'Influència Forestal

En el següent enllaç pot consultar si la seua parcel·la està dins de la Zona d'Influència Forestal de 500 (ZIF):

https://prevencionincendiosgva.es/ConsultaZIF500

Només cal introduir les dades de la parcel·la (municipi, número de polígon i número de parcel·la) o la referència cadastral.

També es pot accedir a través de la pàgina principal del SIGIF (no és necessari contrasenya) i punxar en el botó "Consulta ZIF".


 

 

Actualització 15 d'abril de 2024 

SUSPESES LES CREMES DE RESIDUS AGRÍCOLES I MARGES DE CULTIU

En terrenys forestals i en la zona d'influència forestal (ZIF: 500 m de distància al terreny forestal).

Des del 15 d'abril de 2024  i fins al 15 d'octubre de 2024, tots dos inclusivament, o fins a nova resolució.

Més informació:

Regulació de l'ús del foc.

Novetats

Informe d'actuacions realitzades en matèria de prevenció d'incendis forestals recollides en el Pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF)

Ja disponible l'aplicació per a la introducció de dades Amb la finalitat de garantir la vigència i utilitat del pla local de prevenció d'incendis forestals, una vegada finalitzats els treballs,...

ARRANCA EL "PROJECTE GUARDABOSC" PER AL CURS 2023-2024

Comença la segona convocatòria del “Projecte Guardabosc”, projecte interdisciplinari impulsat per la Direcció General d'Innovació Educativa i Inclusió Educativa de la Conselleria d'Educació,...