Actuacions finançades amb Fons PRTR

Actuacions finançades amb Fons PRTR

  • Expedient: CNMY21/DGTIC/33.

Objecte: Adquisició de 3.300 ordinadors portàtils de la Generalitat en l'àmbit de Justícia (accedisca a la licitació).

  • Expedient: CNMY22/DGTIC/30.

Objecte: Adequació de les infraestructures de xarxa de la ciutat de la justícia de Castelló (accedisca a la licitació).

  • Expedient: CNMY22/DGTIC/29.

Objecte: Subministrament i serveis de llicències programari “ONESAIT JUSTICE DSS” (accedisca a la licitació).

  • Expedient: CNMY20/DGJ/09.

Objecte: Servei de desenvolupament i posada en funcionament del nou sistema de gestió processal de la Comunitat Valenciana (accedisca a la licitació).

  • Expedient: CNMY23/DGJ/33.

Objecte: Servei de generació d'estructures de dades i imatges de llibres de registres civils en la Comunitat Valenciana (accedisca a la licitació).