Organismes

Portals

Accions de comunicació d'obligat compliment

Accions de comunicació d'obligat compliment

Les obligacions de comunicació és troben recollides en l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 de 12 de febrer pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i estan especificades en l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual és configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç).

  • Manual d'Identitat Visual del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (juny 2022) (enllaç).
  • Manual de Comunicació per a gestors i beneficiaris de fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (gener 2024) (veure document).
  • FAQ amb preguntes freqüents (veure document).
  • Logotips departaments ministerials (enllaç).

 

MARCA GVANEXT-CONVIVÈNCIA DE LOGOTIPS- NOVETAT

Amb la finalitat de garantir una adequada difusió dels fons assignats a la Comunitat Valenciana, a través del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR), i dels projectes que està desenvolupant l'administració de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic instrumental, finançats amb aquests fons, s'ha creat una marca distintiva específica d'aquests fons, denominada GVANEXT-Fons Next Generation a la Comunitat Valenciana.

Per a reforçar la imatge de transversalitat dels fons Next Generation a la Comunitat Valenciana serà necessari la utilització d'aquesta marca en totes aquelles accions de comunicació, difusió i publicitat que duguen a terme els diferents Conselleries i els entitats del sector públic instrumental adscrites a aquestes, en el marc dels projectes o subprojectes que gestionen, finançats amb fons MRR, i inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,

Per a una adequada utilització de la marca GVANEXT, s'ha elaborat un Manual d'identitat corporativa de la marca, que inclou una descripció dels elements bàsics d'aquesta , així com dels aplicacions de convivència del logo GVANEXT, amb els logotips de la Generalitat Valenciana, del Pla de Recuperació i de la Unió Europea.

En qualsevol futura acció de comunicació i difusió de projectes o actuacions inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, respecte a la convivència dels logos del Pla de Recuperació i de la Unió Europea, amb els logos propis de GVA i GVANEXT, hauran de seguir-se els següents criteris:

  1. En el cas que el Ministeri responsable del projecte comunique instruccions concretes respecte a la convivència dels logotips, hauran de seguir-se aquestes indicacions, afegint en tot cas el logo de GVANEXT, de conformitat amb el que s'estableix en el Manual d'identitat corporativa de la marca.
  2. A falta d'indicacions concretes del Ministeri responsable del projecte, hauran de seguir-se'ls indicacions recollides en el Manual d'identitat corporativa de GVANEXT, concretament les establides en l'apartat 2 del Manual, on s'especifica la convivència del logotip de la UE i el logotip del Govern d'Espanya-Pla de Recuperació (logotips d'obligada presència), amb altres logotips que és mostren en associació amb ells (logotip de la Conselleria + logotip GVANEXT). L'ordre serà el següent: Logo UE + Logo Govern d'Espanya-Pla de Recuperació + Logo Conselleria + Logo GVANEXT. Aquestes indicacions de convivència s'ajusten  plenament als criteris establits en el Manual de Marca del Pla de Recuperació.

És important recordar amb caràcter general que :

  • En tots els projectes i subprojectes que és desenvolupen en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència haurà d'exhibir-se de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequat que diga  “finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU”, al costat del logo del PRTR.
  • Quan és mostre en associació amb altres logotips, l'emblema de la Unió Europea haurà de mostrar-se almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no pot modificar-se afegint altres marques visuals, marques o text. A part de l'emblema, no podrà utilitzar-se cap altra identitat visual o logotip per a destacar el suport de la UE.