NEMESIS: Oficina virtual de l'empleat de l'administració de justícia

NEMESIS: Oficina virtual de l'empleat de l'administració de justícia

Némesis és una nova plataforma desenvolupada per la DGTIC en col·laboració amb la Subdirecció General de Recursos Humans de l'Administració de Justícia amb la intenció de millorar i agilitzar la via de comunicació del personal al Servei de l'Administració de Justícia.

El seu objecte és la implementació de diversos tràmits telemàtics específics que concerneixen els/les funcionaris/as de Justícia, incrementant en rapidesa i fiabilitat la gestió d'estos processos a través de la seua automatització i connexió amb la resta dels programes informàtics que s'utilitzen per a la gestió de personal.