Comissions de servici

 

Convocatòria de 27 de juny de 2024 mitjançant la qual s'oferix en comissió de servici llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud  

Annex III - Petició cobertura lloc treball  i Informe LAJ sobre concessió Comissió

Publicat el 27 de juny de 2024

Termini de sol·licituds: del 28 de juny de 2024 a 2 de juliol de 2024, tots dos inclusivament

 

02/07/2024

Per motius organitzatius del servici, procedix retirar de l'oferta el lloc oferit en el Servici Comun Processal d'Assumptes Generals -A. Generals- de València del cos de Tramitació Processal i Administrativa, romanent inalterable la resta de l'oferta publicada. L'adjudicació provisional s'efectuarà obviant les peticions efectuades respecte a este lloc.

 

Termini d'al·legacions: del 4 al 8 de juliol de 2024, tots dos inclusivament

 

 

 

Convocatòria de 30 de maig de 2024 mitjançant la qual s'oferix en comissió de servici llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

 

Publicat el 30 de maig de 2024

Termini de sol·licituds: del 30, 31 de maig i 3 de juny de 2024, tots dos inclusivament

30/05/2024

El lloc de Gestió Processal i Administrativa de la Scc. 10a de l'Audiència Provincial d'Alacant, és retirat de l'Oferta, en haver sigut ocupat per Substitució vertical, romanent inalterable la resta de l'oferta publicada. L'adjudicació provisional s'efectuarà obviant les peticions efectuades respecte a este lloc.

31/05/2024

Els llocs del cos de Tramitació Processal i Administrativa de la Scc. 1a de l'Audiència Provincial d'Alacant i Fiscalia Provincial d'Alacant, són retirats de l'Oferta, romanent inalterable la resta de l'oferta publicada. L'adjudicació provisional s'efectuarà obviant les peticions efectuades respecte a este lloc.

Termini d'al·legacions: del 6 al 10 de juny de 2024, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 18 de juny de 2024 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 30/05/2024 de provisió de llocs de treball de caràcter temporal entre funcionaris dels cossos GPA, TPA i AJ mitjançant comissió de servei + ANNEXOS

 

Convocatòria de 25 de març de 2024 mitjançant la qual s'oferix en comissió de servici posats vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

Publicat el 25 de març de 2024

Termini de sol·licituds: del 26 al 28 de març de 2024, tots dos inclusivament

 

28/03/2024

Amb motiu de la pròxima resolució del Concurs de trasllat, i vista la probable adjudicació de  tots els llocs del cos de Tramitació Processal i Administrativa, procedix retirar de l'oferta el lloc oferit en el Jutjat de Violència sobre la dona núm. 5 de València, romanent inalterable la resta de l'oferta publicada. L'adjudicació provisional s'efectuarà obviant les peticions efectuades respecte a este lloc.

En relació al lloc oferit d'Of. Registre i Repartiment València, del cos d'Auxili Judicial procedix aclarir que la denominació exacta del lloc és : OFICINA REGISTRE i REPARTIMENT AUDIÈNCIA-VALÈNCIA

 

 

Termini d'al·legacions: del 5 al 10 d'abril 2024, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 18 d'abril de 2024 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 25/03/2024 de provisió de llocs de treball de caràcter temporal entre funcionaris dels cossos GPA, TPA i AJ mitjançant comissió de servicis + ANNEXOS

Convocatòria de 13 de febrer de 2024 mitjançant la qual s'oferix en comissió de servici llocs de treball vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

Publicat el 14 de febrer de 2024

Termini de sol·licituds: del 15 al 19 de febrer de 2024, tots dos inclusivament

 

15/02/24

NOTA IMPORTANT-1:  Amb motiu de la imminent conversió a  vacant del lloc:

TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA.- 

Servei Comú Processal d'Assumptes Generals d'Alacant

s'ha estimat convenient la seua inclusió en aquesta Oferta de llocs, quedant la relació definitiva modificada de llocs exposada en el següent

Annex I -Modificat-

AMPLIANT-SE EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE NOVES PETICIONS PER AL COS DE TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA FINS AL 20/02/2024

 

26/02/2024

A petició de la unitat judicial afectada, és retirat el lloc del Servei Comú Processal d'Assumptes Generals d'Alacant -Funció Governativa-, romanent inalterable la resta de l'oferta publicada. L'adjudicació provisional s'efectuarà obviant les peticions efectuades respecte a este lloc.

 

 

Termini d'al·legacions: del 27 al 29 de febrer 2024, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 8 de març de 2024 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 13/02/2024 de provisió de llocs de treball de caràcter temporal entre funcionaris dels cossos GPA, TPA i AJ mitjançant comissió de servicis + ANNEXOS

 

 

 

Convocatòria de 12 de desembre de 2023 mitjançant la qual s'oferix en comissió de servici llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

Publicat el 12 de desembre de 2023.

Termini de sol·licituds: del 13 al 15 de desembre de 2023, tots dos inclusivament.

NOTA IMPORTANT Advertit error en l'Annex I de llocs de treball, es procedix a la seua modificació retirant el corresponent al cos de Tramitació Processal i Administrativa del Servici Comú Processal d'Assumptes Generals (Sc. Assumptes Generals) de València, no considerant-se les sol·licituds que a este lloc es formulen.

Termini d'al·legacions: del 29 de desembre de 2023 a 3 de gener 2024, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 13 de gener de 2024 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 12/12/2023 de provisió de llocs de treball de caràcter temporal entre funcionaris dels cossos GPA, TPA i AJ mitjançant comissió de servicis + ANNEXOS

Convocatòria de 20 de novembre de 2023 mitjançant la qual s'ofereix en comissió de servei llocs de treball vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Annex II - Model de sol·licitud

Publicat el 22 de novembre de 2023.

Termini de sol·licituds: del 23 al 27 de novembre de 2023, tots dos

 

NOTA IMPORTANT:

  • El lloc de Tramitació Processal i Administrativa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Catarroja (València) es retira de l'oferta, ja que finalment el lloc no resultarà vacant.

 

Convocatòria de 13 de setembre de 2023 per la qual s'ofereix en comissió de servei llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

Termini de sol·licituds: del 18 al 20 de setembre de 2023, tots dos inclusivament

NOTA IMPORTANT: Advertit error en l'Annex I de llocs de treball, es comunica que el lloc de Gestió Processal i Administrativa que apareix oferit en el Jutjat de Primera Instància núm. 11 de València per Jubilació forçosa amb data de previsió el 05/11/2023, ho és en realitat en el Jutjat de Primera Instància núm. 28 de València, no considerant-se les sol·licituds que a aquell lloc s'hagen formulat.

Si per aquest motiu es desitja modificar una sol·licitud ja presentada, amb inclusió del lloc oferit en el Jutjat de Primera Instància núm. 28 de València, amb la nova sol·licitud es deixarà sense efecte l'anterior (Publicat el 19/09/2023)

Annex I - Llocs de treball GPA (rectificat a 19/09/2023)

S'amplia el termini de presentació de les solicitude per al cos de Gestió Proceal i Administrativa fins al 22 de setembre de 2023, inclusivament.

Termini d'al·legacions: del 27 al 29 de setembre de 2023, tots dos inclusivament

Resolució de la DGMRAJ de 2 d'octubre de 2023 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 13/09/2023 de provisió de llocs de treball de caràcter temporal entre funcionaris dels cossos GPA, TPA i AJ mitjançant comissió de serveis + ANNEXOS

— 20 articles per pàgina
Mostrant 1 - 20 de 73 resultats