Comissions de servici

Convocatòria de 7 de juliol de 2022 por la que s'oferta en comissió de servici llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

Termini de sol·licituds: del 12 a 14 de juliol de 2022, tots dos inclusivament

NOTA 1: Advertit error material en l'Annex de llocs de treball, en el sentit que el lloc de Tramitador Processal i Administratiu que s'ofereix en el Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4 de Llíria ho és en realitat en el Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 6 de Llíria, es procedeix a la seua modificació i nova publicació.

ANNEX DE LLOCS DE TREBALL RECTIFICAT (publicat el 11/07/2022)

NOTA  2: Es fa constar que la data de la jubilació del lloc oferit de TPA en el Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Torrent és en realitat el 03/10/2022, i no el 09/09/2022 com erròniament s'havia indicat.

NOTA 3 (IMPORTANT): S'incorpora Addenda de lloc vacant que també és oferit en comissió de servei en la presente convocatòria. Si es desitja modificar una sol·licitud ja presentada, amb la nova sol·licitud es deixarà sense efecte l'anterior..  

ADENDA ANNEX I LLOCS OFERITS (publicat el 13/07/2022)

S'amplia el termini de presentació de totes les sol·licituds: fins el 18 de juliol de 2022 inclusivament

NOTA 4 (IMPORTANT): S'incorpora nova Addenda de lloc vacant que també és oferit en comissió de servei en la presente convocatòria. Si es desitja modificar una sol·licitud ja presentada, amb la nova sol·licitud es deixarà sense efecte l'anterior..  

2ª ADENDA ANNEX I LLOCS OFERITS (publicat el 15/07/2022)

S'amplia el termini de presentació de totes les sol·licituds: fins el 20 de juliol de 2022 inclusivament

Termini d'al·legacions: del 22 al 26 de juliol de 2022, tots dos inclusivament

Resolució de la DGMRAJ de 29 de juliol de 2022 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 07/07/2022 de provisió de llocs de treball de caràcter temporal mitjançant comissió de serveis + ANNEXOS

Convocatòria de 8 de juny de 2022 por la que s'oferta en comissió de servici llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

Termini de sol·licituds: del 9 a 13 de juny de 2022, tots dos inclusivament

NOTA IMPORTANT 1Advertit error en l'Annex I de llocs de treball, es procedeix a la seua modificació retirant el corresponent al cos de Tramitació Processal i Administrativa del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4 de Llíria, no considerant-se les sol·licituds que a aquest lloc es formulen

NOTA IMPORTANT 2S'incorpora Addenda de llocs vacants que també són oferits en comissió de servei en la presente convocatòria. Si es desitja modificar una sol·licitud ja presentada, amb la nova sol·licitud es deixarà sense efecte l'anterior.

Addenda Annex llocs oferits

NOTA IMPORTANT 3Advertit error en l'Annex I de llocs de treball, es procedeix a la seua modificació retirant el corresponent al cos de Tramitació Processal i Administrativa del Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Valéncia, no considerant-se les sol·licituds que a aquest lloc es hagin formulat

Termini d'al·legacions: del 17 al 21 de juny de 2022, tots dos inclusivament

Resolució de la DGMRAJ de 27 de juny de 2022 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 08/06/2022 de provisió de llocs de treball de caràcter temporal mitjançant comissió de serveis + ANNEXOS

Convocatòria de 6 de maig de 2022 por la que s'oferta en comissió de servici llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex I - Llocs oferits

Annex II - Model de sol·licitud

Termini de sol·licituds: del 9 a l'11 de maig de 2022, els dos inclusivament

NOTA: Advertit error en l'Annex de llocs de treball, en el sentit de que la Oficina Judicial de Suport Directe a Jutjat de Pau de Penyiscola (Secretaria) es troba en realitat en la província de Castelló i no en la de València, es procedeix a la seua modificació i nova publicació.

ANNEX DE LLOCS DE TREBALL RECTIFICAT (publicat el 06/05/2022)

NOTA: Advertit error en l'Annex de llocs de treball, en el sentit de que el lloc de trebal de Gestió Processal i Administrativa ofertat en la Oficina Judicial de Suport Directe a Jutjat de Pau de Altea no ès el de Secretaria, es procedeix a la seua modificació i nova publicació.

ANNEX DE LLOCS DE TREBALL RECTIFICAT 2 (publicat el 09/05/2022)

Termini d'al·legacions: del 16 al 18 de maig de 2022, tots dos inclusivament

Resolució de la DGMRAJ de 21 de maig de 2022 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 6 de maig de 2022 de provisió de llocs de caràcter temporal mitjançant comissió de serveis

Convocatòria 18 de gener de 2022 por la que s'ofereixen en comissió de servei llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de soli.lcituds: del 19 al 21 de gener de 2022, els dos inclusivament

NOTA: Advertit error en l'Annex de llocs de treball, es procedeix a la seua modificació i nova publicació retirant el corresponent al del cos de Gestió Processal i Administrativa del Jutjat de Vigilància Penitenciària núm. 5 de València, i el de Tramitació Processal i Administrativa del Jutjat de Violència Sobre la Dona núm. 1 de Paterna, no considerant-se les sol·licituds que a aquests llocs es dirigisquen
 
 

Termini de sol·licituds: del 10 al 12 de novembre de 2021, tots dos inclusivament

NOTA: Advertit error mecanogáfico en l'Annex de llocs de treball, es fa constar que on diu "Juzgado de 1º Instancia nº 8 de Denia" ha de dir "Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Denia". Igualment, l'any de la jubilació dels llocs de treball oferits en el Jutjats d'Instrucció de València és 2022, i no 2021 com figura en el document

Termini d'al·legacions: del 17 al 19 de novembre de 2021, tots dos inclusivament

Convocatòria de 13 d'octubre de 2021, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 
 
Termini de sol·licituds: del 14 al 18 d'octubre de 2021, tots dos inclusivament
 
NOTA: Advertit error en l'Annex de llocs de treball, es procedeix a la seua modificació retirant el corresponent al cos de Gestió Processal i Administrativa del Jutjat de 1a Instància núm. 3 d'Alzira per trobar-se cobert en substitució amb caràcter previ a la Convocatòria, no considerant-se les sol·licituds que a aquest lloc es formulen
 

Convocatòria de 7 de setembre de 2021, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Termini de sol·licituds: del 8 al 10 de setembre de 2021, tots dos inclusivament

NOTA: Advertit error en l'Annex de llocs de treball, es procedeix a la seua modificació i nova publicació retirant els corresponents al cos de Tramitació Processal i Administrativa del Jutjat social núm. 13 de València i al cos d'Auxili Judicial del CSPAC de Castelló, no considerant-se les sol·licituds que a aquestos llocs es dirigisquen

ANNEX LLOCS DE TREBALL RECTIFICAT

Publicat: 14/09/2021

Termini d'al·legacions: del 15 al 17 de setembre de 2021, tots dos inclusivament

NOTA: Advertides omissions en el "Llistat provisional sol.licitants sense destí", es procedeix a les seues inclusions i nova publicació

Resolució de la DGJ de 21/09/2021 per la qual es resol definitivament la convocatòria de 7 de setembre de 2021 de provisió de llocs de caràcter temporal mitjançant comissió de serveis

Convocatòria de 13 de juliol de 2021, per la qual s'ofereixen en comissió de servei, llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

NOTA: Advertit error en l'Annex de llocs de treball, es procedeix a la seua modificació retirant el corresponent al cos de Tramitació Processal i Administrativa del Jutjat de 1a Instància núm. 3 de València per haver sigut oferit i adjudicat en l'anterior Convocatòria.
 
 
Termini de sol·licituds: del 14 al 16 de juliol de 2021, tots dos inclusivament
 
 
Publicat: 19/07/2021
Termini d'al·legacions: del 20 al 22 de juliol de 2021, tots dos inclusivament
 
NOTA: Advertit error mecanogràfic en el Llistat d'adjudicació provisional respecte del destí actual d'una de les sol·licitants, es procedeix a la seua rectificació
— 20 articles per pàgina
Mostrant 1 - 20 de 37 resultats