Comissions de servici

Convocatòria de 13 de febrer de 2024 mitjançant la qual s'oferix en comissió de servici llocs de treball vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

Publicat el 14 de febrer de 2024

Termini de sol·licituds: del 15 al 19 de febrer de 2024, tots dos inclusivament

 

15/02/24

NOTA IMPORTANT-1:  Amb motiu de la imminent conversió a  vacant del lloc:

TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA.- 

Servei Comú Processal d'Assumptes Generals d'Alacant

s'ha estimat convenient la seua inclusió en aquesta Oferta de llocs, quedant la relació definitiva modificada de llocs exposada en el següent

Annex I -Modificat-

AMPLIANT-SE EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE NOVES PETICIONS PER AL COS DE TRAMITACIÓ PROCESSAL I ADMINISTRATIVA FINS AL 20/02/2024

 

26/02/2024

A petició de la unitat judicial afectada, és retirat el lloc del Servei Comú Processal d'Assumptes Generals d'Alacant -Funció Governativa-, romanent inalterable la resta de l'oferta publicada. L'adjudicació provisional s'efectuarà obviant les peticions efectuades respecte a este lloc.

 

 

Termini d'al·legacions: del 27 al 29 de febrer 2024, tots dos inclusivament

 

 

 

Convocatòria de 12 de desembre de 2023 mitjançant la qual s'oferix en comissió de servici llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

Publicat el 12 de desembre de 2023.

Termini de sol·licituds: del 13 al 15 de desembre de 2023, tots dos inclusivament.

NOTA IMPORTANT Advertit error en l'Annex I de llocs de treball, es procedix a la seua modificació retirant el corresponent al cos de Tramitació Processal i Administrativa del Servici Comú Processal d'Assumptes Generals (Sc. Assumptes Generals) de València, no considerant-se les sol·licituds que a este lloc es formulen.

Termini d'al·legacions: del 29 de desembre de 2023 a 3 de gener 2024, tots dos inclusivament

Resolució de la DGJ de 13 de gener de 2024 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 12/12/2023 de provisió de llocs de treball de caràcter temporal entre funcionaris dels cossos GPA, TPA i AJ mitjançant comissió de servicis + ANNEXOS

Convocatòria de 20 de novembre de 2023 mitjançant la qual s'ofereix en comissió de servei llocs de treball vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

 

Annex II - Model de sol·licitud

Publicat el 22 de novembre de 2023.

Termini de sol·licituds: del 23 al 27 de novembre de 2023, tots dos

 

NOTA IMPORTANT:

  • El lloc de Tramitació Processal i Administrativa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Catarroja (València) es retira de l'oferta, ja que finalment el lloc no resultarà vacant.

 

Convocatòria de 13 de setembre de 2023 per la qual s'ofereix en comissió de servei llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

Termini de sol·licituds: del 18 al 20 de setembre de 2023, tots dos inclusivament

NOTA IMPORTANT: Advertit error en l'Annex I de llocs de treball, es comunica que el lloc de Gestió Processal i Administrativa que apareix oferit en el Jutjat de Primera Instància núm. 11 de València per Jubilació forçosa amb data de previsió el 05/11/2023, ho és en realitat en el Jutjat de Primera Instància núm. 28 de València, no considerant-se les sol·licituds que a aquell lloc s'hagen formulat.

Si per aquest motiu es desitja modificar una sol·licitud ja presentada, amb inclusió del lloc oferit en el Jutjat de Primera Instància núm. 28 de València, amb la nova sol·licitud es deixarà sense efecte l'anterior (Publicat el 19/09/2023)

Annex I - Llocs de treball GPA (rectificat a 19/09/2023)

S'amplia el termini de presentació de les solicitude per al cos de Gestió Proceal i Administrativa fins al 22 de setembre de 2023, inclusivament.

Termini d'al·legacions: del 27 al 29 de setembre de 2023, tots dos inclusivament

Resolució de la DGMRAJ de 2 d'octubre de 2023 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 13/09/2023 de provisió de llocs de treball de caràcter temporal entre funcionaris dels cossos GPA, TPA i AJ mitjançant comissió de serveis + ANNEXOS

 

Convocatòria de 30 de juny de 2023 per la qual s'ofereix en comissió de servei llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

Termini de sol·licituds: del 3 al 5 de juliol de 2023, tots dos inclusivament

NOTA IMPORTANTE: Se han advertido los siguientes errores en el Anexo I de la oferta de fecha de 30 de junio de 2023 de puestos en comisión de servicios:

  • En el puesto de Gestión Procesal y Administrativa del Registro Civil exclusivo de Valencia, la fecha correcta de jubilación es el 8/09/2023 y no la que se indica.

  • El puesto de Auxilio Judicial ofertado en el Juzgado de Primera Instancia de Valencia, corresponde al Juzgado nº 18 y no al 16.

Termini d'al·legacions: del 14 al 18 de juliol de 2023, tots dos inclusivament

Resolució de la DGMRAJ de 20 de juliol de 2023 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 30/06/2023 de provisió de llocs de treball de caràcter temporal entre funcionaris dels cossos GPA, TPA i AJ mitjançant comissió de serveis + ANNEXOS

 

Convocatòria de 14 de març de 2023 per la qual s'ofereix en comissió de servei llocs vacants entre funcionaris de Gestió PA, Tramitació PA i Auxili Judicial

Annex II - Model de sol·licitud

Termini de sol·licituds: del 15 al 17 de març de 2023, tots dos inclusivament

NOTA IMPORTANTAdvertit error en l'Annex I de llocs de treball, es comunica que el lloc de Tramitació Processal i Administrativa que apareix oferit en el Jutjat de Primera Instància e Instrucció núm. 7 de Requena, ho és en realitat en el Jutjat de Primera Instància e Instrucció núm. 3 de Requena, no considerant-se les sol·licituds que a aquell jutjat s'hagen sol·licitat. (Publicat el 15/03/2023)

NOTA IMPORTANT 2Advertit error en l'Annex I de llocs de treball, es procedeix a la seua modificació retirant el corresponent al cos de Tramitació Processal i Administrativa del Jutjat d'Instrucció núm. 16 de València, en haver sigut adjudicada a resultes en el concurs de trasllat, no considerant-se les sol·licituds que a aquest lloc es formulen.

NOTA IMPORTANT 3Advertit error en l'Annex I de llocs de treball, es procedeix a la seua modificació canviant el lloc de Gestió Processal i Administrativa oferit a la província de Castelló de l'Oficina Judicial de Suport Directe a Jutjat de pau de Villanueva de Castellón (Secretaria), a la província de València que és on li correspon.

Annex I - Llocs de treball (rectificat a 15/03/2023)

NOTA IMPORTANT 4: Advertit error en l'Annex I de llocs de treball, es procedeix a la seua rectificació retirant els corresponents al cos de Gestió Processal i Administrativa del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 de Moncada, i del cos de Tramitació Processal i Administrativa del Jutjat de Violència Sobre la Dona núm. 1 de Sueca, no considerant-se les sol·licituds que a aquest lloc es formulen.

S'incorporen Addendes de llocs vacants en cos de Gestió Processal i Administrativa i de Tramitació Processal i Administrativa que també són oferits en comissió de servei en l'actual convocatòria. Si es desitja modificar una sol·licitud ja presentada, amb la nova sol·licitud es deixarà sense efecte l'anterior..  

ADDENDA ANNEX I LLOC OFERIT (publicat el 16/03/2022)

2a ADDENDA ANNEX I LLOC OFERIT (publicat el 16/03/2022)

S'amplia el termini de presentació de les sol·licituds per als cossos de Gestió Processal i Administrativa i de Tramitació Processal i Administrativa fins al 20 de març de 2023 inclusivament

Termini d'al·legacions: del 23 al 27 de març de 2023, tots dos inclusivament

Resolució de la DGMRAJ de 3 d'abril de 2023 per la qual es resol definitivament la convocatòria  de 14/03/2023 de provisió de llocs de treball de caràcter temporal entre funcionaris dels cossos GPA, TPA i AJ mitjançant comissió de serveis + ANNEXOS

 

— 20 articles per pàgina
Mostrant 1 - 20 de 67 resultats