Oficina judicial i oficina fiscal

L'Oficina Judicial dissenyada per la Llei Orgànica 19/2003,  de 23 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial, suposa, des del punt de vista organitzatiu, la creació de noves estructures destinades a racionalitzar i modernitzar els sistemes de gestió de l'Administració de Justícia. I en el pla funcional, imposa als poders públics l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per a garantir un servei pròxim, ràpid i de qualitat, d'acord amb la realitat tecnològica de la societat del segle XXI.

Així l'Oficina Judicial queda dividida en dues unitats diferenciades: la Unitat Processal de Suport Directe i els Serveis Comuns Processals. Aquests últims, sense estar integrats en un òrgan judicial concret, assumeixen labors centralitzades de gestió i suport en actuacions derivades de l'aplicació de les lleis processals. Junt amb ells hi ha les unitats administratives per a la realització d'actuacions comunes no processals.

En la Comunitat Valenciana, conscients de la necessitat de modernitzar i racionalitzar tots els òrgans judicials del seu àmbit territorial, la Generalitat ha optat per un sistema que permeta, dins del marc d'homogeneïtat en l'organització interna, dotar els partits judicials que compten amb més d'un Jutjat, d'un Servei Comú Processal d'Assumptes Generals. Aquest servei permetrà constituir davall una sola direcció els distints elements de l'organització que resulten comuns a tots els òrgans judicials del partit judicial.