Modificació Planejament Ciutat de la Justícia d'Alacant

Modificació Planejament Ciutat de la Justícia d'Alacant

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública assumeix el compromís de millorar la vida de les persones a través de la millora i ampliació dels serveis públics, adquirit en origen pel Consell. Malgrat les iniciatives de millora dutes a terme en els últims anys per a pal·liar els problemes més greus, el parc d'infraestructures judicials necessita un impuls clar de renovació i posada al dia que garantisca un servei públic amb els màxims estàndards de qualitat.

Sota aquesta premissa es desenvolupa el Pla d'infraestructures judicials de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant PIJCV), en concret per a dotar d'unes instal·lacions més apropiades, segures, funcionals, accessibles i eficients l'Administració de justícia i la ciutadania.

El PIJCV estableix dues línies d'actuació principals, la rehabilitació integral d'edificis i la construcció de noves seus judicials.

La Ciutat de la Justícia d'Alacant és un dels projectes de nova seu judicial inclòs dins del PIJCV i consegüentment, ha de respondre als principis essencials de funcionalitat, seguretat i eficiència establits en aquest.

Aquest edifici de nova construcció té destinat un solar dins de l'àmbit del Pla de reforma interior "Ciutat de la Justícia" (d'ara en avant PRI) d'Alacant. La seua normativa estableix uns paràmetres urbanístics que han de modificar-se per a complir amb el nou tipus d'edifici judicial i amb el nou programa de necessitats d'infraestructures de justícia.

L'objecte de la modificació puntual núm. 3 del PRI "Ciutat de la Justícia" és l'establiment d'una nova normativa urbanística que permeta el desenvolupament d'un edifici que done resposta als nous condicionants esmentats anteriorment.

El procediment d'elaboració i aprovació de plans s'estableix en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, a la qual se sotmet la present modificació puntual.

 

 

 

 

 

  • RESOLUCIÓ D'INFORMACIÓ AL PÚBLICO
    • Publicació en el DOGV. Informació pública de la modificació puntual número 3del Pla de reforma interior Ciutat de la Justícia d'Alacant.

 

 

 

 

  • CORREU ELECTRÒNICpri_cjalicante@gva.es  (per a realització de consultes i sol·licitud de cita prèvia)