FORO DE LA JUSTÍCIA

FORO DE LA JUSTÍCIA

La consellera se complace en invitarles a la segunda sesión del Foro de la Justicia el próximo 3 de marzo en Alicante

Objectius

És un espai que pretén servir de via entre tots els operadors jurídics i els ciutadans, per a l'anàlisi, debat i propostes de mesures per a la millora de l'Administració de Justícia.

Per a això es realitzarà una anàlisi d'indicadors i de les propostes realitzades en les distintes activitats del Fòrum (seminaris, jornades, etc.) que es plasmaran en informes elaborats per observatoris o grups de treball. En els informes es realitzaran recomanacions, propostes de millora, canvis normatius o suggeriments de bones pràctiques.

Organització

Es crea mitjançant una Resolució de 19 de novembre de 2015, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOCV núm. 7666, de 26.11.2015), amb la finalitat de debatre les qüestions que sorgisquen del funcionament de l'Administració de Justícia, i es regula la seua composició i funcionament

El Fòrum se subdividirà en observatoris o grups de treball que realitzaran les seues activitats paral·lelament al Fòrum.

Inicialment se subdividirà en un Observatori sobre l'entorn digital de la justícia; i un Observatori sobre justícia gratuïta, sense perjuí que puguen constituir-se nous observatoris en funció de les propostes que es realitzen en les sessions de treball del Fòrum.

 

Formes de participació en el Fòrum.

Es preveuen les següents formes de participació:

 

1. Assistir a les jornades, trobades i conferències.

S'han programat diverses trobades que desenvoluparan aspectes del Fòrum. La finalitat d'aquestes trobades és el debat i la posada en comú de distints punts de vista dels actors implicats amb la finalitat d'aportar propostes i idees.

No és necessària la inscripció prèvia, excepte que, per motius d'aforament, s'indique d'una altra manera en la difusió de l'esdeveniment.

 

2. Proposar iniciatives i contribuir amb idees o informació.

La proposta d'iniciatives o idees concretes podrà realitzar-se per correu electrònic (drets@gva.es) o per mitjà d'un escrit presentat en el registre d'entrada de qualsevol institució oficial dirigit a la Direcció General de Reformes Democràtiques.

 

3. Aportar i rebre informació

Les activitats i novetats que es desenvolupen es difondran a través del compte de Twitter (@GVAJusticia) i Facebook (https://www.facebook.com/GVAJusticia) També es podran subscriure a "Novetats" en aquesta adreça web: www.gov.gva.es/drets

 

4. Visitar la pàgina Web.

Ací es pot trobar informació actualitzada de les activitats que es realitzaran en el Fòrum: www.gov.gva.es/drets

 

5. Cooperar en l'avaluació de les propostes.

 

En una primera fase, en finalitzar les activitats del Fòrum, s'elaborarà un informe amb les recomanacions i propostes que es puguen dur a terme.

Amb posterioritat es realitzarà una avaluació i valoració de la seua posada en marxa i compliment. Les vies de participació anteriors continuaran obertes per a poder contribuir en aquest procés d'avaluació.

 

 

Calendari d'activitats

 

 

 

 

3 de març de 2016. Segona sessió del Fòrum. Jornades

 

 

 

 

 

 

9 de desembre de 2015. Primera sessió del Fòrum i presentació dels observatoris

 

 

 

 

28 d'abril de 2016. Reunió observatoris. seguiment i preparació de conclusions

9 de juny de 2016. Entrega dels informes

30 de juny de 2016. Tercera sessió del Fòrum. Presentació dels informes finals