Beques

Beques

Convocatòria de 4 beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia (Resolució 5 d'agost de 2021 de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública).

 

Reunida la Comissió avaluadora, es publica:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21966

 

Presentació d'al·legacions/subsanacions a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_ALESUB&version=3&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=16204