Presentació

Presentació

L'article 14.2.n) del Decret 134/2023, de 10 d'agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia i Interior atribuïx a la Sotssecretaria, entre altres, les funcions pròpies de la Unitat d'Igualtat de la Conselleria.

En virtut de l'article 5 de l'Ordre 1/2024, de 14 de març, de la Conselleria de Justícia i Interior, de desenvolupament del Decret 134/2023, de 10 d'agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia i Interior, la Subdirecció General del Gabinet Tècnic, dependent funcionalment de la persona titular de la Conselleria i orgànicament de la Sotssecretaria, exercirà les funcions pròpies de la Unitat d'Igualtat de la Conselleria, amb caràcter transversal i en coordinació amb el centre directiu de la Generalitat amb competències en matèria d'igualtat, conforme a la normativa d'aplicació.