Presentació

La Direcció General d'Atenció a les Víctimes exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'assistència jurídica gratuïta, mediació, assistència a les víctimes del delicte i ajudes a les víctimes del terrorisme.
 

novetats

Memòria 5 anys Xarxa OAVD

Memòria 5 anys Xarxa OAVD Resum de la Memòria 5 anys Xarxa OAVD (Informe executiu)

Foro Valenciano para la abolición de la prostitución

Mesures i Propostes per a la seua erradicació 10 Accions per a una Estrategia Abolicionista

IV Setmana de la Mediació a la Comunitat Valenciana

Amb els objectius d'abordar diverses qüestions entorn del present i el futur de la mediació i fomentar el debat i la interacció entre els diferents actors relacionats amb la mediació, tindran lloc...

Més novetats