Organismes

Portals

Normativa reguladora de la conselleria

Normativa reguladora de la conselleria

 • Normativa (XI legislatura):
  • Correcció d'errades dels Decrets 17/2024, 18/2024 i 19/2024 (+info)
    
  • DECRET 19/2024, de 12 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (+info)
    
  • DECRET 17/2024, de 12 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions (+info)
    
  • RESOLUCIÓ de 29 de abril de 2024, de la Consellera de Justícia i Interior, sobre delegació de l'exercici de determinades competèncias en altres òrgans (+info).
    
  • DECRET 134/2023, de 10 d'agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia i Interior (+info)
   MODIFICAT PER:
   • DECRET 13/2024, de 23 de gener, del Consell (+info)
   • ORDE 1/2024, de 14 de març, de la Conselleria de Justícia i Interior, de desenvolupament del Decret 134/2023 (+info)
    MODIFICAT PER:
    • ORDE 3/2024, de 24 de maig, de la Conselleria de Justícia i Interior (+info)
      
  • DECRET 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (+info)
   MODIFICAT PER:
   • DECRET 57/2024, de 28 de maig, del Consell (+info)