Organismes

Portals

Normativa reguladora de la conselleria

Normativa reguladora de la conselleria

 • Normativa (XI legislatura):
  • DECRET 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (+Info).
  • DECRET 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (+Info).
  • ORDRE 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de desplegament del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (+Info).
  • DECRET 19/2023, de 3 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Valenciana d'Administració Pública (+Info).
  • RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, del president de la Generalitat, per la qual es deleguen atribucions de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, en determinats òrgans de l’esmentada conselleria i en Turisme Comunitat Valenciana (+Info).
  • DECRET 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions (+Info).
  • DECRET 11/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual nomena les persones titulars de les vicepresidències i de les conselleries (+Info).
  • DECRET 12/2023, de 20 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l’Administració del Consell (+Info).
   MODIFICAT PER:
   • DECRET 2/2024, de 8 de gener, del president de la Generalitat (+Info).
  • DECRET 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (+Info).
   MODIFICAT PER:
   • DECRET 126/2023, de 4 d'agost, del Consell (+Info)
   • DECRET 5/2024, de 9 de gener, del Consell (+Info).
  • DECRET 113/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es declara el cessament i es nomenen les persones titulars de secretaries autonòmiques dels departaments del Consell (+Info).
  • DECRET 114/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual es disposa el cessament i es nomenen les persones titulars de sotssecretàries dels departaments del Consell (+Info).
  • DECRET 124/2023, de 4 d'agost, del Consell, pel qual es disposa el cessament i es nomenen les persones titulars de determinades direccions generals de l'Administració de la Generalitat (+Info).
  • DECRET 134/2023, de 10 d' agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia i Interior (+Info).
   MODIFICAT PER:
   • DECRET 13/2024, de 23 de gener, del Consell (+Info)
   • ORDRE 1/2024, de 14 de març, de la Conselleria de Justícia i Interior, de desenvolupament del Decret 134/2023 (+Info).
  • DECRET 141/2023, de 5 de setembre, del Consell, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de les persones titulars de secretaries autonòmiques dels departaments del Consell (+Info).
  • DECRET 142/2023, de 5 de setembre, del Consell, pel qual es disposa el cessament i es nomenen les persones titulars de determinades direccions generals de l'Administració de la Generalitat (+Info). Correció de errades (+Info).
 • Normativa (X legislatura):
  • DECRET 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (+Info).
  • DECRET 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions (+Info).
  • DECRET 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell (+Info).
  • DECRET 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (+Info).
  • DECRET 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (+Info).
  • ORDRE 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de desplegament del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (consolidat).
  • MODIFICADA PER:
   • ORDRE 24/2021, de 22 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica l'Ordre 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de desplegament del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (+Info).
   • ORDRE 5/2022, d'1 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica l'Ordre 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de desplegament del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (+Info).
   • ORDRE 6/2023, de 22 de maig, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica l'Ordre 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de desenvolupament del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (+Info).
  • DECRET 19/2023, de 3 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Valenciana d'Administració Pública (+Info).