Organismes

Portals

Funcions del Servici d'Espectacles Públics

Funcions del Servici d'Espectacles Públics

Les funcions del Servici d'Espectacles Públics són les següents:

 • Emetre informes tècnics preceptius respecte al compliment de les condicions generals tècniques exigides en les llicències.
 • Rebre les declaracions responsables i tramitar els expedients d'autorització de les activitats extraordinàries.
 • Tramitar els expedients de nomenament i instruccions de la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana de presidents, delegats governatius, assessors i veterinaris de les places de bous.
 • Tramitar els expedients sancionadors previstos en la Llei 14/2010, així com sobre espectacles taurins.
 • Tramitar els expedients de reducció i ampliació d'horaris.
 • Tramitar els expedients d'autorització de sessions per a menors d'edat o sales de joventut.
 • Tramitar els expedients d'autorització per a la realització de proves esportives, marxes a peu, marxes ciclistes i altres esdeveniments.
 • Tramitar els expedients per a l'expedició de cartells a què es refereix la Llei 14/2010.
 • Inscripció de les empreses i establiments destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives, en el registre previst en la Llei 14/2010.
 • Informació i coordinació amb els ajuntaments, en la matèria atribuïda al servici.
 • Autoritzar la compatibilitat d'activitats en establiments públics.
 • Determinar els horaris anuals dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics mitjançant Ordre anual de la Conselleria.
 • Convocatòria i realització de les proves avaluadores del Servei específic d'admissió.
 • Desenvolupament normatiu en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.