Organismes

Portals

Seus Festeres

Seus Festeres

Segons el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel quals'aprova el Reglament regulador de les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals, ubicades als municipis de la Comunitat Valenciana, i l'Orde 1/2013, de 31 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es regula el registre de seus festeres tradicionals, la declaració responsable sobre la seua tipologia i el model de cartell identificatiu.
Per a accedir a l'aplicació haurà de complir els requisits següents:

Plataformes d'accés (un dels dos):

  1. Mozilla firefox
  2. Google Chrome

Mode d'accés (un dels dos):

  1. Certificat emés per l'ACCV.
  2. DNI electrònic.

Accés a la plataforma SEUS FESTERES

Consulta el model de cartell que has de posar en la teua seu festera.

Davant qualsevol dubte tècnic pot consultar en el telèfon d'atenció a l'usuari: 963 98 53 00

Correu per a dubtes funcionals: espectaculosvalencia@gva.es