Organismes

Portals

Formació dels Consumidors Reconeguts com a Experts

Formació dels Consumidors Reconeguts com a Experts

Segons l'ORDRE conjunta 1/2012, de 18 de gener, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i de la Conselleria de Governació,per la qual es regula la formació dels consumidors reconeguts com a experts (CRE)

Per a accedir a l'aplicació necessitarà un certificat emés per l'ACCV.

Accés a la plataforma FORMACIÓ CRE

Davant de qualsevol dubte tècnic pot consultar en el telèfon d'atenció a l'usuari: 963 98 53 00

Correu per a dubtes funcionals: formadorcre@gva.es