Composició actual de Les Corts

Composició actual de Les Corts

Les Corts valencianes són la institució de la Generalitat que representa el poble valencià, i estan constituïdes per un total de 99 diputats i diputades, d'acord amb el resultat de les últimes eleccions celebrades el passat 28 de maig de 2023.

D'acord amb el que preveu l'Estatut d'Autonomia, les Corts són elegides per quatre anys. El mandat dels seus diputats finalitza quatre anys després de les eleccions, o el dia de la dissolució de la cambra pel president de la Generalitat en la forma que establisca la Llei del Consell.

La dissolució i la convocatòria de noves eleccions a les Corts es realitzarà per mitjà d'un decret del president de la Generalitat (article 23.4 de l'Estatut Autonomia).