T'interessa

OBSERVATORI NORMATIVA ELECTORAL VALENCIANA

II Jornades sobre la reforma electoral valenciana

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, a través de la Direcció General de Reformes Democràtiques, i de forma conjunta amb la Universitat Miguel Hernández, la Universitat Jaume I i la Universitat de València, ha organitzat les Segones Jornades per abordar la reforma de la normativa electoral valenciana. A continuació, pots consultar els programes de les jornades:

                       Alacant                                                      València                                                    Castelló

  

 

Mitjançant Resolució de la Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, de 19 de novembre de 2015 (DOCV de 26 de novembre de 2015), es va crear l'Observatori per a l'estudi de la normativa electoral valenciana, l'objecte del qual era la realització d'una anàlisi i diagnòstic de les possibles modificacions susceptibles de portar a terme en l'àmbit de la normativa electoral valenciana.

Com a resultat dels seus treballs, l'Observatori va presentar a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, un informe final subscrit per tots els membres en què es plasmen les recomanacions, propostes de millora, canvis normatius o suggeriments de bones pràctiques. Aquest informe va ser lliurat a la Comissió especial d'estudi respecte a la possibilitat d'una àmplia reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de Les Corts.

 

Informe final de l'observatori: informe executiu estructurat en diferents àrees de treball, on de forma consensuada els membres de l'Observatori han arreplegat els seus punts d'acord per a una possible reforma de l'actual normativa electoral de la Comunitat Valenciana.

 

 

Jornades sobre la reforma electoral valenciana: Com a continuació dels treballs realitzats pels components de l'Observatori per a l'estudi de la normativa electoral valenciana, es van celebrar els dies 20 i 21 d'abril unes jornades sobre la reforma electoral valenciana al Saló d'Actes del MUVIM – Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat.

L'objectiu d'aquestes era constituir un punt de trobada per a reflexionar, debatre i confrontar idees de futur sobre la normativa electoral valenciana; per açò, durant els dos dies, van estar presents en les taules redones integrants dels partits polítics amb representació en Les Corts.

 

Drets. Revista valenciana de reformes democràtiques: En l'acte d'inauguració de les jornades sobre la reforma electoral valenciana es va presentar aquesta nova revista editada en format digital i amb periodicitat semestral, el primer número de la qual és un monogràfic sobre el treball d'aquest observatori, i que comprèn les diferents ponències, elaborades pels seus membres, que en bona mesura són les fonts d'on naix el citat informe final, que així mateix està inclòs en la nova revista, junt a una sèrie d'annexos amb dades electorals històriques de suport, elaborades per la pròpia Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques a partir del seu arxiu electoral històric de dades.