Eleccions a Les Corts

Eleccions a Les Corts

L'article 23.4 de l'Estatut d'Autonomia estableix que "les Corts són elegides per quatre anys". La dissolució i convocatòria de noves eleccions es realitzarà per mitjà de Decret del President de la Generalitat.

  1. Per esgotament del període de quatre anys que estableix l'Estatut com a màxim per a Les Corts.
  2. Per dissolució anticipada.
  3. Si transcorregut el termini de dos mesos a partir de la primera votación d'investidura, cap candidat obtinguera la confianza de Les Corts (art.27.6 EA).