Presentació

La Direcció General de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia,  infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Novetats

Ves enrere Publicada resolució concessió ajudes oposicions justícia. 

Publicada resolució concessió ajudes oposicions justícia. 

Es publica amb data 13 de desembre de 2023 en el DOGV la Resolució de concessió de les ajudes per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'Administració de justícia, al cos de mèdics forenses i al cos de gestió processal i administrativa, en la qual apareix el llistat definitiu de persones beneficiàries:

•    RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la consellera de Justícia i Interior, de concessió de les ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'Administració de justícia, al cos de mèdics forenses i al cos de gestió processal i administrativa. [2023/12364]

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2023/12364 

Tota la informació > https://cjusticia.gva.es/va/web/justicia/ajudes-oposicions-justicia