Presentació

La Direcció General de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia,  infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Novetats

Ves enrere Publicació de les propostes estimades i desestimades per a les ajudes a la preparació d'oposicions de Justícia. 

Publicació de les propostes estimades i desestimades per a les ajudes a la preparació d'oposicions de Justícia. 

 

 

Tota la informació en el següent enllaç:

https://cjusticia.gva.es/va/web/justicia/ajudes-oposicions-justicia