Processos Electorals

La Generalitat Valenciana, en base a les competències que li atribueix l'Estatut d'Autonomia, té com a objectiu la consecució de l'autogovern, reforçar la democràcia i garantir la participació de tots els ciutadans i les ciutadanes en la realització dels seus fins. La manifestació fonamental d'esta participació és precisament l'exercici del dret dels valencians i les valencianes a designar, per via electoral, als seus representants.
 

La Conselleria de Justícia i Interior té assignades les competències en matèria de consultes populars i electorals que, en l'actual marc legislatiu tenen la seua expressió en les eleccions a Les Corts Valencianes, les eleccions a les Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana i en les consultes populars regulades al nostre Estatut d'Autonomia.