Presentació

La Direcció General de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia,  infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'Administració de Justícia, gestió dels recursos materials i humans i formació del personal al servei de l'Administració de Justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Novetats

Obertura termini per a la justificació d'ajudes a la preparació d'oposicions de Justícia.

Entre el 3 i el 7 de juny de 2024 (tots dos inclosos), totes les persones que figuren en les propostes de persones beneficiàries publicades en la web de la Conselleria juntament amb l'acta de la...

Solucions específiques de videoconferència per a Jutjats de pau

DGTIC informa que en pròximes dates es proporcionarà les corresponents solucions específiques de videoconferència als jutjats de pau segons la següent planificació:   JDP Data instal·lació...

Ajudes preparació oposicions justícia

Justificació segon període convocatòria 2023 Justificació segon període convocatòria 2023-2024 Entre l'1 i el 7 de març de 2024 (tots dos inclosos), totes les persones que figuren en les propostes...

Publicada resolució concessió ajudes oposicions justícia. 

Es publica amb data 13 de desembre de 2023 en el DOGV la Resolució de concessió de les ajudes per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de...

Publicada convocatòria borsa d'ocupació temporal de psicologia

Publicada la RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Función Pública, ver texto, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal específica per al nomenament de...