Organismes

Portals

Obtenció de l'acreditació per a personal del Servici Específic d'Admissió (SEA)

Obtenció de l'acreditació per a personal del Servici Específic d'Admissió (SEA)

  1. CONVOCATORIA
  2. PROVA
  3. ACREDITACIÓ