Indicadors de Gestió

Estadístiques

Expedients Sancionadors

Número d'Expedients Sancionadors

Autoritzaciones Bous al Carrer

Autoritzacions Bous al Carrer

Projectes Informats

Expedients tècnics

Autoritzacions esportives

Activitats esportives

Autoritzacions d'Actividades Extraordinàries

Activitats extraordinàries

Autoritzacions Festes Cap d'any

Autorització festes de la nit de cap d'any