Presentació

La Direcció General de Funció Pública exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les corresponents en matèria d'ordenació, selecció, provisió, relacions sindicals, formació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i aprovació, gestió i resolució de les ajudes destinades al finançament dels plans de formació destinats al personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Per al desenvolupament de les seues funcions, la Direcció General de Funció Pública s'estructura en les unitats següents:

  • Subdirecció General de Planificació i Règim Jurídic.
  • Subdirecció General de Promoció Professional.

Novetats

II Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat

72 mesures amb les quals es pretenen aconseguir deu objectius en el si d'una política integral perquè l'Administració valenciana siga un exemple d'igualtat.

Informe per a la modificació de la Llei 10/2010

De 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

— 5 articles per pàgina
Mostrant 1 - 5 de 8 resultats