Organismes

Portals

Programa vigilància preventiva

Programa vigilància preventiva

D'acord amb l'article 48 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, per a la consecució d'una adequada prevenció d'incendis forestals, la conselleria amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals planificarà i executarà, entre altres, el programa de vigilància preventiva, que té àmbit autonòmic.

Amb esta finalitat, s'establix el servici de vigilància preventiva enfront del risc d'incendis forestals. Este servici, que dependrà de la direcció general amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals, podrà prestar-se mitjançant mig propi de l'administració i estarà inclòs dins del pressupost de la citada direcció general.

El Servici de Vigilància Preventiu es realitza a través d'un encàrrec al mig propi VAERSA i té com a objecte el seguiment meteorològic i del risc d'incendis, la vigilància dissuasiva, informació al ciutadà, detecció d'incendis forestals, desplegament d'una resposta ràpida per a localitzar el foc i facilitar l'accés dels recursos d'extinció a estos, així com el control de l'avanç del foc i donar suport durant les labors d'extinció.
 
Per a això compta amb els següents recursos:

  • Unitats de prevenció
  • Observatoris forestals
  • Unitats comarcals
  • Unitats especialitzades
  • Unitat tècnica
  • Formació
  • Sistema Integrat de Gestió d'Incendis Forestals – SIGIF
  • Grup d'Organització i Suport
  • Unitats de Gestió de Biomassa