Novetats

Ves enrere Període de cremes agrícoles

Període de cremes agrícoles

Medi ambient recorda la prohibició de cremes agrícoles en terreny forestal des de l'1 de juny fins al 16 d'octubre.

La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural recorda que des de l'1 de juny fins al 16 d'octubre, tots dos inclusivament, queden prohibides les cremes agrícoles a menys de 500 metres de terrenys forestals a la Comunitat Valenciana.

Al maig del passat any 2017, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar una resolució que segueix vigent i que ampliava el període en el qual no es pot autoritzar, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres d'aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de cañares, carrizales o matolls

Aquesta ampliació del període respon a les especials condicions de perill d'incendis forestals que aquests últims anys ve mostrant el mes de juny, amb temperatures, alguns dies, especialment altes que poden arribar a produir i a afavorir la ràpida disponibilitat dels combustibles vegetals fins a l'acció del foc, i amb vista a aconseguir una prevenció més eficaç d'aquests incendis en les muntanyes o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

A més, queda en suspens, entre l'1 de juny i el 30 de juny, tots dos inclusivament, i des de l'1 d'octubre fins al 16 d'octubre, tots dos inclusivament, totes les accions o activitats arreplegades en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen l'establit en la resolució, excepte aquelles contemplades en els plans locals de crema amb regulació especial per al període comprès entre l'1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran realitzar en el període de restricció indicat dels mesos de juny i octubre, sempre que s'ajusten als requisits establits per a la citada regulació especial.

En tot cas, solament es podran realitzar aquestes cremes cuendo el nivell de preemergencia per risc d'incendis forestals, siga d'alerta 1. Aquesta limitació s'aplicarà de manera general, tant en aquells municipis que disposen de pla local aprovat, com para els que no ho tinguen.

L'horari per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de cañares, carrizales o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, queden fitats a l'interval comprès entre l'alba i les 13.30 hores, moment en el qual la crema ha d'estar completament apagada.

Es deixa en suspens, fins a una altra ordre, totes les accciones o activitats arreplegades en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen l'establit en aquesta resolució.

Per a consultar el nivell de preemergencia poden accedir a la pàgina web:

consultar ací
Facebook
Twitter