Novetats

Ves enrere Nova modificació del període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús del foc

Nova modificació del període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús del foc

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de data 28 de març de 2023, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús del foc. 

La Resolució de 28 de març de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, modificava el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús del foc, de manera que no es permetia la crema de residus agrícoles i forestals en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells.

No obstant això, després d’un mes sense poder eliminar residus agrícoles mitjançant l’ús del foc, i tenint en compte que els mesos de març i abril s’han fet tasques de poda en gran part dels cultius llenyosos de la Comunitat Valenciana, s’ha generat un gran volum de biomassa agrícola que suposa un potencial risc d’incendi forestal i que és necessari gestionar abans de l’època de major risc.

Primer

Deixar sense efecte la Resolució de 28 de març de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant l’ús del foc.

Segon

Declarar que es mantenen vigents les instruccions i condicionants establits en la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV 9540, 23.02.2023), amb l’excepció del que es recull en l’apartat tercer de la present resolució.

Tercer

Prohibir, de manera excepcional fins al 31 de maig de 2023, l’ús del foc per a l’eliminació de residus agrícoles i forestals, així com la crema de marges de cultiu, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 100 metres d’aquells. Aquesta prohibició temporal afecta tant els municipis que compten amb pla local de cremes com els que no disposen d’aquest document.