Novetats

Ves enrere Nota de premsa

Nota de premsa

Medi Ambient planteja revisar el Pla de Silvicultura Preventiva amb els nous criteris de disseny del mosaic agroforestal

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ha promogut un grup de treball dins la Mesa Forestal per a revisar el Pla de Silvicultura Preventiva de 1996 utilitzant com a base els nous criteris de disseny i gestió del mosaic agroforestal.

La consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha participat en la reunió i ha agraït als membres de la taula la seua implicació i compromís.

La proposta ha sigut presentada al fil de les conclusions provisionals de la jornada 'Noves metodologies per al disseny del mosaic agroforestal en la defensa integrada enfront dels incendis forestals', que està oberta a les aportacions de la Mesa Forestal. Organitzada per la Generalitat i la Societat Espanyola de Ciències Forestals, la jornada es va celebrar a València al gener.

D'ací va sorgir el "Decàleg de València" per al disseny de punts estratègics de gestió (PEGs). Las conclusions de les jornades assenyalen la important diferència entre els PEGS, pel seu caràcter "proactiu", respecte al caràcter "reactiu" de les clàssiques infraestructures de defensa, és a dir, les línies i àrees preventives i faixes auxiliars, conegudes popularment com a 'allafocs'.

Segons el consens aconseguit, els PEG són "àrees del territori definides i prioritzades segons una metodologia concreta que, tenint en compte el risc i perill d'incendi, el comportament del foc en la zona d'estudi i la vulnerabilitat dels seus valors naturals, rurals o urbans a protegir, permeta establir i optimitzar una planificació espaciotemporal de combustibles i infraestructures que limite la potencialitat de l'incendi, detectant oportunitats d'extinció i que limite el potencial de l'incendi".

E sobjectiu s'aconsegueix "detectant oportunitats d'extinció i anticipant una estratègia de defensa segura dels mitjans, especialment en el cas de grans incendis forestals o incendis potencialment fora de capacitat d'extinció".

El Pla de Silvicultura Preventiva a revisar és un instrument de gestió l'objecte de la qual és establir una zonificació forestal sobre la base de la qualitat i el risc potencial per a establir actuacions silvícoles per a la prevenció d'incendis, que precisament defineix les àrees tallafocs. En la taula forestal s'ha informat, així mateix, sobre l'elaboració del mapa dels models de combustible de l a Comunitat Valenciana, que serà d'utilitat tant per al Pla de Silvicultura com per als plans locals de prevenció d'incendis.

Prevenció en espais protegits

S'ha adonat també de la participació de la Conselleria en el grup de treball creat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació amb la finalitat d'establir les orientacions estratègiques per a la gestió d'incendis forestals a Espanya. Els representants de la Generalitat aporten l'experiència en l'elaboració i desenvolupament de l'Estratègia Valenciana per a la Prevenció d'Incendis enfront del Canvi Climàtic.

La directora general de Prevenció d'Incendis ha informat sobre les actuacions de prevenció posades en marxa als parcs naturals de la Comunitat Valenciana, al mateix temps que es tramita la revisió dels plans de prevenció d'incendis d'aquests espais protegits. Les actuacions es refereixen fonamentalment tractaments en la interfície i obra forestal, nous depòsits d'incendis o obres de manteniment d'observatoris i depòsits.

El director general de Medi natural, Antoni Marzo, ha presentat el projecte de decret per que s'aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar els danys produïts per incendi forestal de 2018 iniciat e nel municipi de Llutxent, per a realitzar actuacions de restauració agroforestal.

La taula forestal és l'òrgan de participació del qual formen part representants de les diputacions provincials, l'Agència d'Emergències, universitats, associacions d'entitats públiques i de propietaris privats forestals, la Federació de Caça, l'Associació d'Agents Mediambientals, organitzacions no governamentals per a la defensa del medi ambient, entitats públiques dedicades a la investigació forestal, col·legis professionals, així com representants del sector de la fusta i el moble, organitzacions agràries i sindicats de treballadors.