Novetats

Ves enrere Jornades PEG

Jornades PEG

Cebrián: 'Hem d'assumir com a societat que la prevenció d'incendis és una tasca contínua i requereix una planificació integrada"

La Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha advocat per treballar de manera conjunta per a assumir com a societat que "la prevenció d'incendis és una tasca contínua", de tots els dies de l'any, i no solament durant els mesos d'estiu o en èpoques en què las condiciones són més acuitantes.

S'ha manifestat en aquest sentit en l'obertura de la jornada 'Noves metodologies per al disseny del mosaic agroforesal en la defensa integral enfront dels incendis forestals'.

En aquesta trobada cientificotècnica del Grup de Treball de Focs Forestals de la Societat Espanyola de Ciències Forestals (SECF), la consellera ha defensat la importància d'aquest fòrum de discussió per a "fer comuns els plantejaments en matèria de planificació i prevenció d'incendis" i tenint en compte "tot el que és important integrar des del punt de vista de l'emergència".

En aquesta línia, la consellera ha recordat la necessitat d'aconseguir "una concepció completa i integral del que suposa la prevenció d'incendis forestals en l'entorn agroforestal mediterrani, que tinga en compte la prevenció, la gestió forestal i el desenvolupament rural i territorial dels espais". "Devem, des d'aquesta perspectiva, arribar a la ciutadania i despertar el seu interés", ha afegit.

La jornada, en la qual també ha estat present la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, Delia Álvarez, ha abordat entre altres qüestions, el desafiament que suposa dissenyar la prevenció d'incendis en el paisatge mediterrani. Organizada per la Generalitat Valenciana i la SECF, ha comptat amb la col·laboració de diferents institucions i més de 160 experts de tota Espanya.

Las diferents sessions de debat tenen com a objectiu principal definir i consensuar les metodologies utilitzades per a localitzar en el territori els denominats 'Punts Estratègics de Gestió'. Aquest nou concepte sorgeix de la necessitat d'optimitzar els recursos a escala de paisatge i centrar l'atenció en àrees i llocs de les nostres muntanyes en les quals són prioritàries les actuacions preventives i de restauració, així com de suport operatiu als mitjans d'extinció durant els incendis forestals.


Declaració de València

Les innovadores metodologies que estan posant a punt, tant grups d'investigació, com a administracions autonòmiques i empreses, fa imprescindible la seua posada en comú, labor que, per primera vegada, s'ha dut a terme en una trobada com aquesta.

La jornada pretén ser també un punt de trobada entre gestors públics i privats, consultors, empreses i investigadors que permeta la difusió de resultats, així com un fòrum de discussió que puga portar a mitjà termini a l'establiment de criteris uniformes en la defensa integrada enfront dels incendis forestals.

En la sessió es treballarà el primer esborrany del document de conclusions i s'estableixen els criteris de la 'Declaració de València', un acord de mínims que es proposarà com a document de discussió de cara a millorar la redacció dels projectes de planificació territorial i del paisatge que incloguen el concepte de 'Punt Estratègic de Gestió'. El document es farà públic en el seu moment.

Per a més informació sobre la jornada: consultar ací